Oslo Kommunes salg av personalboliger

ESA har i brev av 9. april 2003 bedt om ytterligere informasjon vedrørende Oslo Kommunes salg av personalboliger.

Oslo Kommunes salg av personalboliger – ESA ber om ytterligere informasjon

Norge notifiserte 7. februar 2003 Oslo Kommunes salg av personalboliger. ESA ber nå i sitt brev av 9. april 2003 om ytterligere informasjon om enkelte punkter i notifikasjonen. ESA har også foretatt en foreløpig vurdering av salget i forhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. ESA er i tvil om salget er i samsvar med disse reglene, og ber norske myndigheter om å gi sin kommentar til ESAs foreløpige vurderinger.

Dersom ESA etter dette fortsatt er i tvil, vil de åpne formell undersøkelsesprosedyre, jf. Artikkel 1 (2) i ODA protokoll 3.

Norge har frist til 14. mai med å besvare ESAs henvendelse. Nærings- og handelsdepartementet har oversendt brevet til Oslo Kommune, og bedt kommunen utarbeide et utkast til svar innen 2. mai.

Les brevet fra ESA her.