Ot.prp. nr. 13 (1993-94)

Om lov om endring i lov av 10 juni 1966 nr 5 om toll (I PDF-format)

Ot.prp. nr. 13 (1993-94) (PDF)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget