Ot.prp. nr. 33 (1995-96)

Om lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Ot prp nr 33

(1995-96)

Om lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Tilråding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet av 8. mars 1996, godkjend i statsråd same dagen.


Dokumentet i pdf-format (OBS stor fil.)


Elektronisk utgave:
Lagt inn av Kommunal- og regionaldepartementet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget