Ot.prp. nr. 35 (1993-94)

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Om lov om registrering av fritids- og småbåter (I PDF-format 2 MB)

Følg proposisjonen på Stortinget