Ot.prp. nr. 35 (1993-94)

Om lov om registrering av fritids- og småbåter (I PDF-format 2 MB)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget