Ot.prp. nr. 39 (1993-94)

Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven

Ot.prp. nr. 39 (1993-94)

Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven

Tilråding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 25. mars 1994,
godkjent i statsråd samme dag.


Ot.prp. nr. 39 (1993-94) PDF-format
Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget