Ot.prp. nr. 67 (1993-94)

Om lov om en endringer i lov av 14. desember 1973 nr. 57 om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer (I PDF-format)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget