Ot.prp. nr. 67 (1993-94)

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Om lov om en endringer i lov av 14. desember 1973 nr. 57 om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer (I PDF-format)

Følg proposisjonen på Stortinget