Ot.prp. nr. 57 (1985–1986)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget