Ot.meld. nr. 1 (1997-98)

Om tilbaketrekking av Ot prp nr 3 (1997-98) om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring

Om tilbaketrekking av Ot prp nr 3 (1997-98) om lov om opphevelse av lov av 3. desember 1948 nr. 8 om Statens varekrigsforsikring

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget