Ot.meld. nr. 2 (1997-98)

Om tilbaketrekking av deler av Ot prp nr 1 (1997-98) Skatteopplegget 1998 - Lovendringer

Om tilbaketrekking av deler av Ot prp nr 1 (1997-98) Skatteopplegget 1998 - Lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget