Ot.meld. nr. 2 (1999-2000)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 24 (1999-2000) om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 24 (1999-2000) om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no