Ot.prp. nr. 084 (2005)

Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)

Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget