Ot.prp. nr. 1 (1996-97)

Skatteopplegget 1997 - Lovendringer

Skatteopplegget 1997 - Lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget