Ot.prp. nr. 1 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Skatteopplegget 1997 - Lovendringer

Skatteopplegget 1997 - Lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget