Ot.prp. nr. 100 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget