Ot.prp. nr. 101 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Om lov om endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget