Ot.prp. nr. 106 (2008-2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)

Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget