Ot.prp. nr. 11 (1998-99)

Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 11

(1998-99)

Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 13. november 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget