Ot.prp. nr. 11 (1998-99)

Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget