Ot.prp. nr. 11 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget