Ot.prp. nr. 11 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget