Ot.prp. nr. 112 (2004-2005)

Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.)

Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget