Ot.prp. nr. 12 (2006-2007)

Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania)

Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget