Ot.prp. nr. 12 (2007-2008)

Om lov om endringer i folketrygdloven mv.

Om lov om endringer i folketrygdloven mv.
(samleproposisjon høsten 2007)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget