Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 13 (1996-97)

Om lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget