Ot.prp. nr. 13 (1996-97)

Om lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget