Ot.prp. nr. 13 (1998-99)

Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 13

(1998-99)

Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 13. november 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget