Ot.prp. nr. 13 (1998-99)

Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)

Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget