Ot.prp. nr. 13 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)

Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget