Ot.prp. nr. 13 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.

Om lov om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget