Ot.prp. nr. 13 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om ­retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om ­retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget