Ot.prp. nr. 16 (2000-2001)

Om lov om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (trygd på kontinentalsokkelen)

Om lov om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (trygd på kontinentalsokkelen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget