Ot.prp. nr. 16 (2002-2003)

Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven

Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 16

(2002-2003)

Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven

(konkurransestimulerende tiltak i markedet for generiske legemidler)

Tilråding fra Helsedepartementet av 8. november 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget