Ot.prp. nr. 18 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Om lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)

Om lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget