Ot.prp. nr. 19 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 14. desember 1917 nr 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og lov av 14. desember 1917 nr 17 om vassdragsreguleringer

Om lov om endringer i lov av 14. desember 1917 nr 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og lov av 14. desember 1917 nr 17 om vassdragsreguleringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget