Ot.prp. nr. 2 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

Om lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget