Ot.prp. nr. 2 (2004-2005)

Om endringer i introduksjonsloven

Om endringer i introduksjonsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget