Ot.prp. nr. 2 (2005-2006)

Om lov om Statens pensjonsfond

Om lov om Statens pensjonsfond

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget