Ot.prp. nr. 2 (2005-2006)

Om lov om Statens pensjonsfond

Om lov om Statens pensjonsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget