Ot.prp. nr. 2 (2006-2007)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

(samleproposisjon høsten 2006)

Følg proposisjonen på Stortinget