Ot.prp. nr. 20 (1998-99)

Om lov om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven) m m

Om lov om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven) m m

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget