Ot.prp. nr. 20 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov om foretakspensjon mv.

Om lov om endringer i lov om foretakspensjon mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget