Ot.prp. nr. 21 (1998-99)

Om lov om endring av lov 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. (enhetskvoteordning)

Om lov om endring av lov 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. (enhetskvoteordning)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget