Ot.prp. nr. 22 (2004-2005)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget