Ot.prp. nr. 23 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget