Ot.prp. nr. 23 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 23

(2002-2003)

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

(Røykfrie serveringssteder)

Tilråding fra Helsedepartementet av 29. november 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget