Ot.prp. nr. 24 (1997-98)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget