Ot.prp. nr. 24 (2000-2001)

Endringer i skatteloven mv.

Endringer i skatteloven mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget