Ot.prp. nr. 25 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 23 juni 1995 nr 39 om telekommunikasjon (teleloven) og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i lov 23 juni 1995 nr 39 om telekommunikasjon (teleloven) og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget