Ot.prp. nr. 26 (2004-2005)

Om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget