Ot.prp. nr. 26 (2006-2007)

Om lov om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg)

Om lov om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget