Ot.prp. nr. 26 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller ­utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til ­familieetablering)

Om lov om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller ­utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til ­familieetablering)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget