Ot.prp. nr. 27 (2001-2002)

Om lov om endringer i folketrygdloven (økning av folketrygdens barnetillegg m.m.)

Om lov om endringer i folketrygdloven (økning av folketrygdens barnetillegg m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget