Ot.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om lov om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen

Om lov om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget