Ot.prp. nr. 27 (2007-2008)

Om A)Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) B)Lov om endringar i minerallovgivinga

Om A)Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) B)Lov om endringar i minerallovgivinga

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget