Ot.prp. nr. 28 (2002-2003)

Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget