Ot.prp. nr. 28 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget