Ot.prp. nr. 28 (2006-2007)

Om lov om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat)

Om lov om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget