Ot.prp. nr. 28 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.
(Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget